Home » Verhuur » Reglement

Reglement

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET KAMPEERTERREIN ALGEMEEN

Verantwoordelijkheid

De in de huurovereenkomst genoemde huurder is verantwoordelijk voor de gedragingen van de leden van de huurder. Elke gebruiker dient erop toe te zien anderen geen overlast te bezorgen en de aanwezige materialen, opstallen, beplanting en sloten te ontzien. Elke gebruiker zorgt in het bijzonder voor de nodige rust van 22:00 tot 07:30 uur. Mocht u een activiteit organiseren, zoals bijvoorbeeld een bonte avond, waarbij de kans groot is dat het iets langer onrustig is dan bent u verplicht dit minimaal 3 dagen voor de desbetreffende activiteit te overleggen met de dienstdoende beheerder en eventuele medehuurders. De contactpersoon en alle leiding/begeleiding van de hurende partij dienen op de hoogte te zijn van de ‘regels voor het gebruik van het kampeerterrein van Scouting Noord-Beveland / de Zandkreekgroep te Kamperland.’

Aankomst en vertrek

Uw verwachte aankomst- en vertrektijd dient u minimaal 1 week van te voren aan te gegeven per e- mail. Bij onvoorziene wijzigingen op het laatste moment dient u dit telefonisch te melden bij de dienstdoende beheerder (telefoonnummer +31 6- 25030667). Eventuele aanwijzingen gegeven door de beheerder en/of leden van het bestuur en/of leiding van de Zandkreekgroep dienen te worden opgevolgd. Bij aankomst dient u zich te melden bij de beheerder en een lijst in te leveren met hierop tenminste vermeld: naam van de leidinggevende/begeleiding en een telefoonnummer waarop deze gedurende het verblijf te bereiken is. Bij vertrek dient u zich te melden bij de beheerder voor de oplevering van het kampeerterrein, het kampeerterrein dient bij vertrek schoon en compleet opgeleverd te worden. Eventuele schade en/of vermissingen worden in rekening gebracht.

Borg

Bij de kampeerkosten is ook 200 euro borg gerekend. Bij het netjes achter later van uw kampeerterrein* en goed gedrag gedurende het kamp, krijgt u uiterlijk in september van het lopende jaar dit bedrag terug gestort op uw rekening.

Aansprakelijkheid en schade

Het bestuur dan wel leden van de Scouting Noord-Beveland /De Zandkreekgroep zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en / of zaakschade, in welke vorm dan ook, samenhangende met het gebruik van het clubgebouw/sanitair, kampeerterrein of de waterkant.

Alle schade aan gebouw, eigendommen van Scouting Noord-Beveland / de Zandkreekgroep of derden dient direct aan de beheerder gemeld te worden.

Parkeren

Iedereen dient zijn of haar auto/motor/brommer te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken (plek voor 5 auto’s, hierna dienen de auto’s geparkeerd te worden op een andere parkeergelegenheid zoals bijvoorbeeld de jachthaven) en niet in de berm of op het kampeerterrein. De oprit dient ten alle tijde vrij gehouden te worden. Het is niet toegestaan om met voertuigen over het grasveld te rijden.

Het is wel toegestaan om fietsen op het kampeerterrein te zetten mits deze niet tegen het gebouw worden neergezet. Het is niet toegestaan de fietsen op slot te zetten aan eigendommen van de Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep. Het voetpad rond het gebouw dient ten alle tijde vrij gehouden te worden. Eveneens als het boottrailer afdak en de groene container naast het trailer afdak. Het gebouw moet ten alle tijde bereikbaar zijn voor auto’s van leden van Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep.

Huisdieren

Honden en andere (huis)dieren worden op het kampeerterrein niet toegelaten. Ook niet tijdens bezoekmomenten.

Gebruik van alcohol

Gezien de aard van het kampeerterrein: een kampeerterrein voor jeugdactiviteiten, zijn er restricties op het gebruiken en voorhanden hebben van alcohol. Alcoholische dranken mogen uitsluitend genuttigd worden bij de eigen tent. Verstrekking en gebruik is daarnaast alleen toegestaan aan en door personen van 18 jaar en ouder. Voorraden moeten niet zichtbaar worden opgeslagen. Tapinstallaties voor vaten met een grotere inhoud dan 5 liter zijn niet toegestaan.

Overtreding van de alcoholregels kan leiden tot verwijderen van de gehele groep van het terrein door de beheerder van de Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep en/of de lokale autoriteiten (BOA/Politie).

Vaste gebruikers

In het seizoen is het kampeerterrein beperkt in gebruik door onze eigen groep, die u graag als gast ontvangen. De beheerder verzoekt u dringend weg te blijven van hun eigendommen zoals bergkisten, boten, loopsteigers e.d. In geen enkel geval is het toegestaan de boten (lelievletten) eigendom van Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep te betreden, het overschrijden hiervan kan gevolgen hebben op de borg.

TERREINEN/KAMPEREN

Toiletvoorziening / Sanitair

Het kampeerterrein heeft een sanitaire voorziening, welke zich bevind in een toegankelijk deel van het clubgebouw van Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep.

Het is niet toegestaan enige vormen van afval, met uitzondering van toiletpapier, door te spoelen.

Afval, zoals maandverband, dient in een afvalzak gedeponeerd te worden welke in elke damestoilet aanwezig is. Toiletpapier is NIET bij de verhuur inbegrepen.

Afwassen in de toiletvoorziening is niet toegestaan, evenals het dumpen van afwaswater in de gootsteen/ wasbakken. Het dumpen van afwaswater is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde put die te vinden is naast de buiten wasbak. Let wel, hierin mogen geen etensrestanten gedeponeerd worden. Overtreding van deze regels kan leiden tot het inhouden van een deel van de borg of zelfs een schadefactuur.

Het sanitaire gedeelte van het gebouw is te bereiken via de buitendeur, deze deur dient altijd dicht gedaan te worden, deze mag dus overdag niet open blijven staan. Overtredingen van deze regel kan leiden tot het inhouden van een deel van de borg of zelfs een schadefactuur.

Schoonmaak van sanitair

De sanitaire voorziening dient door de hurende partij zelf schoongehouden/gemaakt te worden. Het kan zijn dat er meerdere groepen tegelijk verblijven op het kampeerterrein, dan dienen deze groepen onderling af te spreken wie/ wanneer de schoonmaak per dag voor zijn rekening neemt.

Onder schoonmaak verstaan wij;- het reinigen van toiletten, doucheruimtes, wastafels, vloeren, spiegels en evt. muren, het legen van afvalbakken. Er wordt van de hurende partij verwacht dat zij er op toezien dat (jeugd) leden het materiaal zorgvuldig gebruiken. Schoonmaakmiddelen zijn bij de huur inbegrepen.

Aan het einde van de huurperiode vindt er een controle plaats door de verhuurder. Hij/ zij zal beoordelen of het sanitair in de gewenste staat wordt opgeleverd, is dit niet het geval dat dient de hurende partij dit alsnog en wel direct te doen. Blijkt bij een 2e en laatste controle dat er alsnog niet is voldaan aan de gestelde eisen dan wordt het sanitair door een 3e partij gereinigd, kosten die hiervoor gemaakt worden, worden verhaald op de hurende partij dan wel ingehouden van de borg.

De afgesloten tussendeur haaks op het mindervaliden toilet dient ten allen tijde vrij gehouden te worden, dit houdt in dat er geen enkele materialen voor of aan de deur gelegd/gehangen mogen worden. De werking van deze nooduitgang mag nooit belemmerd worden.

Elektriciteit

Gebruik van 230 V spanning is toegestaan. De maximale capaciteit is 6 Ampère, dat is ± 1380 Watt per kampterrein. De elektriciteit-aansluitingen bevinden zich naast de buiten wasbak op het kampeerterrein. De afstand van de elektriciteit-aansluiting naar de kampeerplekken varieert tussen de 5 en 70 meter. De kabel naar de eigen tenten dient zelf te worden meegebracht. Bij het gebruiken van ondeugdelijk of onveilig aansluitmateriaal zal de elektriciteit worden afgesloten. Er bevinden zich 2 CEE aansluitingen, beter bekend als de blauwe camping stekker.

In het toiletgebouw zijn normale contactaansluitingen aanwezig welke enkel gebruikt mogen worden voor het opladen van kleine elektrische apparaten. Het gebruik van verlengkabels vanuit het toiletgebouw is niet toegestaan. Het gebruik van deze stopcontacten is geheel op eigen risico.

Drinkwater

De drinkwaterkraan op het kampeerterrein is uitsluitend bedoeld voor het vullen van waterzakken, jerrycans en dergelijke. Het aansluiten van een tuinslang is enkel toegestaan in overleg met de beheerder en is afhankelijk van de doeleinden. Bij het overtreden hiervan zal de installatie in beslag worden genomen.

Graven/betreden

Het is niet toegestaan in het terrein te graven, de aanwezige beplanting te betreden of hierin te hakken of de sloten te betreden.

Vlaggenmast

De aanwezige vlaggenmast kan worden gebruikt voor het hijsen van groepsvlaggen. Indien Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep opkomst heeft (dit komt enkel voor op zaterdagen) dan zal de middelste (hoogste) lijn beschikbaar worden gesteld aan Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep. Bij meerder huurders zullen de vlaggenlijnen gedeeld moeten worden.

Brandblussers

Per kookgelegenheid dient er ten minste één poeder (Type A) en/of CO2 (Type B) brandblusser aanwezig te zijn, goedgekeurd en minimaal 4 kg. Tevens dienen de gastoestellen, slangen en drukregelaars goed onderhouden en gekeurd te zijn. Op dit alles mogen wij, Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgoep ten alle tijde controle uitvoeren, bij het niet aantreffen of het aantreffen van ondeugdelijke blusmiddelen en/of kookgelegenheden dient dit binnen afzienbare tijd opgelost te zijn. Op het moment dat hier niet aan voldaan wordt kan het verwijderen van de huurder een gevolg zijn.

Gebruik materiaal

Alle ter beschikking gestelde en/of geleende materialen en artikelen zoals vlotten en surfplanken moeten na gebruik teruggebracht worden naar de overkapping die zich bevindt aan de achterzijde van het gebouw. Het gebruik van dit alles is geheel op eigen risico. Eventuele schade aan ter beschikking gestelde en/of geleende materialen zal met de borg worden verrekend.

MILIEU

Afval

Houdt het kampterrein zo schoon mogelijk en breng huishoudelijkafval zo mogelijk elke dag naar de containers welke gepositioneerd staan bij de ingang van het kampeerterrein. Dit voorkomt een aantrekkende werking van ongedierte zoals ratten. Het afval dat niet onder huishoudelijk afval valt dient door de huurder zelf afgevoerd te worden. Onder huishoudelijk afval verstaan wij: gft en restafval. Glaswerk en karton vallen NIET onder huishoudelijk afval en dienen dan ook door de huurder verantwoord afgevoerd te worden. Glasbakken en papiercontainers vindt u op het parkeerterrein van de Aldi.

Kampvuren

Het stoken van grondvuren is niet toegestaan. Open vuur is alleen in de vuurcirkel toegestaan mits er een leidinggevende aanwezig is, het vuur mag niet worden verlaten voordat het gedoofd is. Beperk het vuur tot de afmetingen van de kampvuurbak in de vuurcirkel. Hout dient ongeverfd/onbehandeld te zijn en mag niet uit de bossages worden gekapt. Voor noodgevallen dient een emmer van minimaal 10 liter gevuld met water en/of een brandblusser van minimaal 4 kg klaar voor gebruik in de nabijheid van het kampvuur te staan. Het is ten alle tijde enkel toegestaan om schoon hout, houtskool en briketten te verbranden, dit dient enkel aangestoken te worden met behulp van houtschilfers, papier, aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en/of aanmaakgel. De as van vuur en bbq’s dienen na gebruik gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde asrestenton. Op het moment dat er meerdere huurders gebruik willen maken van de vuurcirkel zullen deze in onderling overleg hier afspraken over moeten maken. De huurder is verantwoordelijk voor de brandveiligheid, Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of voorwerpen.

Stookhout

Stookhout is beperkt aanwezig. Indien u verzameld hout na uw verblijf over heeft dient dit netjes te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde houtopslag. Het klein maken van stookhout dient uitsluitend overdag te gebeuren en NIET tussen 20:00 uur en 08:00 uur.

Onderhoud aan boten

Op en aan het kampeerterrein is het niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden te verrichten die het milieu kunnen belasten. Onderhoudswerkzaamheden aan (wacht)schepen als schuren, lassen, slijpen, schilderen en dergelijke dienen op andere plaatsen gedaan te worden.

LIGPLAATSEN/BOTEN

Afmeren van vletten aan de waterkant is toegestaan, mits de vaargeul niet gehinderd wordt. Het aantal boten dat u wilt afmeren aan de waterkant dient vooraf gemeld te worden bij uw boeking. Afmeren aan de waterkant is geheel gratis en op eigen verantwoording en risico. De aan de waterkant afgemeerde boten mogen onder geen enkele voorwaarde verder de vaargeul in steken dan de boxen van Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep. Afmeren in een box aan de steiger is beperkt mogelijk in overleg met de beheerder. Op de steiger is verlichting aanwezig, deze zal de gehele periode aanstaan. Op de steiger zijn beperkt 16 Ampère CEE stroom aansluitingen aanwezig t.b.v. boten met een walstroom aansluiting, deze zijn enkel te gebruiken in overleg met de beheerder.

Afmeren aan en ander ondeugdelijk gebruik van de vingerpieren is niet toegestaan. Overtreden van deze regels kan leiden tot het inhouden van een deel van de borg of zelfs een schade factuur.

Scouting Noord-Beveland / De Zandkreekgroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of voorwerpen die volgens de huurder opgelopen zouden zijn bij het gebruik van de steiger, vingerpieren, afmeergelegenheden, walstroomaansluitingen, boxen, boten en alle daarbij behorende tuigage.

Veiligheid
Bij brand en ongevallen dient men volgens de instructies te handelen.
Elke groep dient EHBO-materiaal bij zich te hebben, afgestemd op de groepsgrootte.
Gas- en elektrische apparatuur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen. Gasflessen mogen niet gevuld zijn met LPG.

Wij wensen u een prettig kamp toe.

*Onder kampeerterrein word het gehele scouting-terrein van Scouting Noord- Beveland / De Zandkreekgroep verstaan.